Eisen voor binnenhuisarchitect opleiding

Wat zijn de eisen voor binnenhuisarchitect opleiding op MBO-niveau?

Om toegelaten te worden tot de MBO-opleiding binnenhuisarchitect dien je aan de volgende eisen te voldoen:

VMBO-diploma techniek: kaderberoepsgericht, gemengde (BBL) of theoretische (BOL) leerweg

VMBO-diploma economie, zorg en welzijn of landbouw: kaderberoepsgerichte, gemengde (BBL) of theoretische (BOL) leerweg met één van de volgende vakken: wiskunde, natuurkunde of scheikunde

MBO-diploma niveau 3

Overgangsbewijs naar 4havo/vwo

Wat zijn de eisen voor binnenhuisarchitect opleiding op HBO-niveau?

Om toegelaten te worden tot de HBO-opleiding binnenhuisarchitect dien je aan de volgende eisen te voldoen:

Havo oude stijl diploma

Vwo oude stijl diploma

Havo-profielen C&M, E&M, N&G, N&T

Vwo-profielen C&M, E&M, N&G, N&T

MBO-diploma niveau 4

De kunstacademies passen  een aanvullende selectieprocedure toe:

Je wordt uitgenodigd om naar de toelatingsdag te komen met eigen werk, bij voorkeur werken, die niet in opdracht van de school gemaakt zijn,  en een schetsboek. Op de toelatingsdag krijg je een ontwerpopdracht, hieruit moet blijken hoe het zit met je ruimtelijk inzicht, creativiteit en vormgevoel, een tekenproef, waaruit moet blijken in hoeverre je waarnemingen kunt vastleggen en een gesprek met de toelatingscommissie, samengesteld uit docenten en studenten van de afstudeerrichting. Tijdens dat gesprek worden verschillende onderwerpen aangesneden zoals motivatie, jouw portfolio, etc. De toelatingscommissie probeert op deze wijze er achter te komen in hoeverre je geschikt bent om daadwerkelijk de opleiding te volgen.