Eisen voor binnenhuisarchitect opleiding

Wat zijn de eisen voor binnenhuisarchitect opleiding op MBO-niveau?

Om toegelaten te worden tot de MBO-opleiding binnenhuisarchitect dien je aan de volgende eisen te voldoen:

  • VMBO-diploma techniek: kaderberoepsgericht, gemengde (BBL) of theoretische (BOL) leerweg
  • VMBO-diploma economie, zorg en welzijn of landbouw: kaderberoepsgerichte, gemengde (BBL) of theoretische (BOL) leerweg met één van de volgende vakken: wiskunde, natuurkunde of scheikunde
  • MBO-diploma niveau 3
  • Overgangsbewijs naar 4havo/vwo

Wat zijn de eisen voor binnenhuisarchitect opleiding op HBO-niveau?

Om toegelaten te worden tot de HBO-opleiding binnenhuisarchitect dien je aan de volgende eisen te voldoen:

  • Havo oude stijl diploma
  • Vwo oude stijl diploma
  • Havo-profielen C&M, E&M, N&G, N&T
  • Vwo-profielen C&M, E&M, N&G, N&T
  • MBO-diploma niveau 4

Eisen voor binnenhuisarchitect opleiding

De kunstacademies passen  een aanvullende selectieprocedure toe:

Je wordt uitgenodigd om naar de toelatingsdag te komen met eigen werk, bij voorkeur werken, die niet in opdracht van de school gemaakt zijn,  en een schetsboek.

Op de toelatingsdag krijg je een ontwerpopdracht, hieruit moet blijken hoe het zit met je ruimtelijk inzicht, creativiteit en vormgevoel, een tekenproef, waaruit moet blijken in hoeverre je waarnemingen kunt vastleggen en een gesprek met de toelatingscommissie, samengesteld uit docenten en studenten van de afstudeerrichting.

Tijdens dat gesprek worden verschillende onderwerpen aangesneden zoals motivatie, jouw portfolio, etc. De toelatingscommissie probeert op deze wijze er achter te komen in hoeverre je geschikt bent om daadwerkelijk de opleiding te volgen.

Om je perfect voor te bereiden heb je dus ook een brede kennis nodig over interieur en inrichting. Abonneer je op de nodige interieursblogs als deze en deze en je zal ongetwijfeld beter voorbereid op gesprek kunnen gaan!